بدروم
5,980,000 تومان

بدروم • هوایی
 • 0نفر
 • 6 شب

۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
مشاهده
کوش آداسی
5,250,000 تومان

کوش آداسی • هوایی
 • 0نفر
 • 6شب

۱۳۹۸/۰۵/۲۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
مشاهده
ازمیر
5,700,000 تومان

ازمیر • هوایی
 • 0نفر
 • 6شب

7شهریور - ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
مشاهده
ارزروم
1,100,000 تومان

ارزروم • زمینی
 • 25نفر
 • 2 شب

۱۳۹۸/۰۵/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۱
مشاهده
ترابزون و ارزروم
2,600,000 تومان

ترابزون و ارزروم • زمینی
 • 25نفر
 • 4 شب

هرهفته1شنبه - جمعه
مشاهده
ایروان
1,570,000 تومان

ایروان • زمینی
 • 25نفر
 • 3شب

دوشنبه-پنجشنبه -
مشاهده
تفلیس
1,150,000 تومان

تفلیس • زمینی
 • 25نفر
 • 3 شب

همه-روزه - همه-روزه
مشاهده
تفلیس باتومی
2,350,000 تومان

تفلیس باتومی • زمینی
 • 25نفر
 • 5 شب

همه-روزه - همه-روزه
مشاهده
ایروان همه روزه
1,250,000 تومان

ایروان همه روزه • زمینی
 • 25نفر
 • 3 شب

همه-روزه - همه-روزه
مشاهده
ترابزون هر هفته
3,000,000 تومان

ترابزون هر هفته • زمینی
 • 25نفر
 • 4شب

یکشنبه - هرهفته
مشاهده
ارمنستان گرجستان
2,200,000 تومان

ارمنستان گرجستان • زمینی
 • 25نفر
 • 5 شب

همه-روزه - همه-روزه
مشاهده
تفلیس-باتومی
0 تومان

تفلیس-باتومی • زمینی
 • 25نفر
 • 5 شب

همه-روزه - همه-روزه
مشاهده
باکو
1,450,000 تومان

باکو • زمینی
 • 25نفر
 • 3/4/5شب

همه-روزه-به-جز-جمعه ها -
مشاهده
freebird
cordendon
iranair
onurair
qatar
qesh air.png
biritish airways

ساعت رسمی شهر های مختلف

آنکارا

باکو ،ایروان و تفلیس

بانکوک

هامبورگ